null Velký dík za péči o přírodu

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Velký dík za péči o přírodu

19. 1. 2022

Všem, kdo pomáhali zabránit zániku společenstev suchých trávníků v národní přírodní památce Kosířské lomy vyřezávkami křovin, sečí travních porostů a pastvou.

Bez těchto opatření by populace ohrožených konikleců velkokvětých, jejichž květy každoročně obdivují stovky návštěvníků chráněného území, velice rychle vymizela. Práce probíhaly na 6 hektarech, často v těžce přístupném terénu plném trnitých křovin a nebyly by možné bez finančního příspěvku z Programu péče o krajinu – národního dotačního programu podporujícího zachování nejcennějších přírodních fenoménů České republiky.

Jmenovitě patří dík pracovníkům a dobrovolníků z ČSOP Iris z Prostějova, ČSOP Arion, panu Šťastnému a jeho ovečkám, všem vlastníkům pozemků - zejména paní Jahodové a obcím Čelechovice na Hané a Slatinky.

Oslovování vlastníků, administrace a realizace samotná nás všechny stála spoustu času, nervů a potu. Ale stálo to za to a snad se všichni dohodneme i letos.

Autor fotografií: Vladislav Holec

úklid - Vladislav Holec
koniklec - Vladislav Holec
stepník - Vladislav Holec
pastvina - Vladislav Holec
posečeno - Vladislav Holec
pomocníci - Vladislav Holec