null Kriminalistický ústav Praha PČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Kriminalistický ústav Praha PČR
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů vzniklých na základě využití poskytnutých dat 13. 10. 2014 Odbor monitoringu biodiverzity