null Ministerstvo zdravotnictví

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Ministerstvo zdravotnictví
Vzájemná spolupráce, součinnost a podpora v oblasti ochrany přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a v oblasti ochrany přírody a krajiny na území ČR v rozsahu působnosti stran dohody 26. 9. 2017 Právní oddělení pro veřejnou správu