null Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

ÚHÚL
Vzájemná bezúplatná výměna datových sad, sdílení datových sad prostřednictvím WMS, případně WFS služeb internetu 12. 11 .2018 Oddělení ÚSOP

ÚHÚL
Dodatek č. 1 ke smlouvě 18. 7. 2019 Oddělení ÚSOP

ÚHÚL
Dodatek č. 2 ke smlouvě 25. 11. 2019 Oddělení ÚSOP