null Vladimír Dolejský

Ing. Vladimír Dolejský. Ph.D.
Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D.
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

Narodil se v roce 1964. V letech 1983–1987 vystudoval Lesnickou fakultu VŠZ v Brně, v letech  1993–1997 absolvoval doktorandské studium na Lesnické fakultě VŠZ v Praze. Pracoval jako lesník, zástupce oblastního inspektora. Působil jako výrobně-technický náměstek státního podniku Lesy ČR, v roce 2007 byl pověřen jeho řízením, později působil jako ředitel odboru ochrany lesa České inspekce životního prostředí, jako ředitel odboru péče o národní parky či jako ředitel Školního lesního podniku MENDELU. Je členem vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze. Od února 2014 působil na MŽP jako náměstek ministra, řídil sekci ochrany přírody a krajiny, od roku 2023 na téže sekci jako vrchní ředitel.