null Zeměměřický úřad

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Zeměměřický úřad
Vzájemná odborná a organizační podpora pro efektivní naplňování a vedení vybraných dat z oblasti ochrany přírody a krajiny v ZABAGED, vzájemná bezplatná výměna datových sad a mapových podkladů 15. 7. 2011 Oddělení ÚSOP

Zeměměřický úřad
Smlouva o užití Základní báze geografických dat (ZABEGED), Digitálního modelu reliéfu 4. a 5. generace, Digitálního modelu povrchu 1. generace, datových sad INSPIRE, databáze Data200 a smlouva o užití digitálních ortofot 20. 8. 2015 Oddělení ÚSOP