null Ceny Olomouckého kraje

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Ceny Olomouckého kraje

11. 6. 2024

Nominace CHKO Litovelské Pomoraví do ankety Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví nabízí trochu jinou krajinu rovinaté Hané. Místo nedohledných lánů polí a rovných toků se ocitáme v několik kilometrů širokém a 30 km dlouhém pásu lužních lesů protkaném hustou říční sítí s meandry, slepými rameny a tůněmi tvořícími vnitrozemskou deltu řeky Moravy. Mozaiku doplňují kvetoucí louky a jezera s čistou vodou a také krasový vrch Třesín s areálem romantických staveb. Sněženky a bledule na jaře, kopřivy a komáři v létě, pestré listí mnoha druhů stromů a keřů podzimu i mlčící zimní les u zamrzlé řeky. To vše mluví samo za sebe. Hanácká příroda nabízí v Litovelském Pomoraví podívanou, která se v tomto rozsahu jinde neopakuje a kterou každoročně navštěvují desetitisíce návštěvníků.

Nominace z řad veřejnosti (byl to cyklista?, vodák?, poutník? plavec?) do kategorie Přírodní skvost nás mile překvapila a utvrdila v tom, že úsilí týmu Správy CHKO a také všech ostatních, kdo se na zachování přírody unikátního území podílí, není zbytečné.

Podpořit své oblíbené místo svým hlasem můžete až do 4. srpna zde: https://cenykraje.cz/rocnik/2024-cestovni-ruch.

NPR Ramena řeky Moravy
PP Chomoutovské Jezero
PP Pod Templem
PR Plané loučky