null Havarijní znečištění řeky Moravy

AOPK ČR, RP Olomoucko

Havarijní znečištění řeky Moravy

21. 3. 2024

V sobotu dne 16. 3. 2024 jsme byli přítomni u havarijního znečištění řeky Moravy v severní části CHKO Litovelské Pomoraví, konkrétně v oblasti Litovel - Mladeč - Nové Mlýny.

Znečištění se projevovalo výskytem pěny na hladině řeky, úhyn ryb ani jejich nestandardní chování nebylo prokázáno.

Dodatečně jsme získali i informace o znečištění Moravy obdobného typu, které bylo pozorováno v Litovli  i ve středu 13. 3. 2024 odpoledne.

Prosíme všechny, kteří si od pátku 15. 3.  do soboty 16. 3. všimnuli čehokoli mimořádného, co by mohlo mít souvislost s uvedenou situací na tocích nebo v jejich blízkosti v oblasti proti proudu řeky nad Novými Mlýny, tedy v oblasti: Doubravice - Mitrovice - Loštice - Moravičany - Mohelnice - Stavenice - Třeština a případně výše proti proudu řeky Moravy i jejích zdejších přítoků, aby nám dali vědět.

Prosíme o informace i ty, kteří zaregistrovali výskyt pěny na Moravě dne 13. 3. 2024 v Litovli nebo někde výše proti proudu.
Předem mnohokrát děkujeme za spolupráci ve snaze odhalit příčinu a předejít obdobným situacím v budoucnu. 
Kontakt: 
ondrej.dockal@nature.cz
mob.: 725 519 895

Bližší informace zde: shrnutí

Pěna na řece.
Znečištění řeky.