null Historie a příroda Litovle a okolí

Naučná stezka

Historie a příroda Litovle a okolí

  • Délka: 3,5 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Litovel - nám. Př. Otakara

Všechny tři okruhy začínají a končí v intravilánu města a vedou po chodnících, zpevněných cestách nebo v případě Hvězdy po vyšlapané stezce. První zastavení okruhu Historická Litovel najdete na Číhadle poblíž parku Míru, začátek okruhu Kolem litovelských rybníků na ulici Husova před sídlem Správy CHKO Litovelské Pomoraví a začátek okruhu Hvězda na ulici Smyčkova v blízkosti muzea.

Jedná se pravděpodobně o největší vnitro-městskou naučnou stezku svého druhu v naší republice. Město Litovel, zvané též „Hanácké Benátky“, leží v srdci chráněné krajinné oblasti a má co nabídnout nejen z hlediska historického a kulturního, ale i přírodovědného. Okruh Historická Litovel mapuje dějiny města od jeho založení v 13. století a zastavuje se u nejatraktivnějších architektonických zajímavostí v historickém centru. Okruh Kolem litovelských rybníků zmiňuje nejen významné stavby a parky v blízkosti obou vodních nádrží, ale také popisuje bohaté oživení rybníků a další přírodní zajímavosti vážící se k CHKO Litovelské Pomoraví. Okruh Hvězda nás provází částí přírodní památky, kterou tvoří pestrá mozaika vlhkých louček, rákosin a mokřadů. Informační tabule nabízí možnost dozvědět se něco o vývoji krajiny v Litovelském Pomoraví a o významu mokřadních biotopů či vodního hospodářství v litovelském regionu. Všechna zastavení jsou doplněna fotografiemi, obrázky, přehlednými schématy a mapkami.

Zastavení naučné stezky Historická Litovel

1) Městské opevnění
2) Muzeum
3) Hotel Záložna, Langův dům
4) Lékárna, obchodní dům firmy Rak
5) Náměstí a Nečíz, radnice
6) Morový sloup, Městský klub
7) Chrám Sv. Marka, Česká kaple
8) Knihovna - Lichtenštejnský špitálek

 

 

Zastavení naučné stezky Kolem Litovelských rybníků

1) Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví
2) Historie na břehu Olomouckého rybníka
3) Natura 2000
4) Rybníky a jejich hydrobiologické oživení
5) Zajímavé stavby Litovle
6) Gymnázium Jana Opletala
7) Rostliny a lužní les
8) Řeka Morava
9) Litovelské parky
10) Ptactvo v okolí rybníků
11) Tůně a louky v lužní krajině

 

Zastavení naučné stezky Hvězda

1) Vstupní tabule
2) Historie vodního hospodářství
3) Vývoj krajiny v Litovelském Pomoraví
4) Přírodní památka Hvězda
5) Břehové porosty - jejich význam a ochrana
6) Mokřady - jejich význam a ochrana
7) Litovel - Hanácké Benátky

Galerie