null Na křídlech ptáků

Naučná stezka

Na křídlech ptáků

  • Délka: 8,0 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Chomoutovské jezero.

Dříve se v Chomoutovském jezeře těžil štěrk, později se z něj čerpala voda a nyní je rájem ptáků a všech vodních živočichů. Díky revitalizaci starých odkališť vznikly na jeho jižní straně rozsáhlé mokřady s mělkou vodou a rákosinami, ve kterých se daří obojživelníkům, plazům a hnízdícím ptákům. Velký ostrov uprostřed jezera každým rokem hostí početnou kolonii racků chechtavých i několik párů jejich vzácnějších příbuzných – racků černohlavých. Jejich pronikavý křik uslyšíte již zdálky, vidět je můžete z ptačí pozorovatelny, vybudované blízko parkoviště u silnice na Březce. V pozorovatelně jsou na tabuli vyobrazeni ptáci, kteří se zde vyskytují.

V mokřadu bylo prokázáno hnízdění 73 druhů ptáků, některé z nich jsou zvláště chráněné –bukáček malý, slavík obecný, rákosník velký, moudivláček lužní. Rovněž se zde zastavují ptáci na tahu - husy malé, bukač velký, orlovec říční, ostralka štíhlá, rybák černý a další.

Jezero je oblíbeným rybářským revírem, kromě vytipovaných míst, tzv. zón klidu, je využíváno rybáři. Ti zde běžně loví kapry, okouny, cejny… Výjimkou nejsou ani mimořádné exemláře sumců obecných. V blízkosti již zmíněného prakoviště mají upravený přístup k vodě i vozíčkáři.

Zastavení naučné stezky:
1 Lužní lesy
2 Vodní režim lužní krajiny
3 Ptáci u lidských obydlí
4 Chomoutovské jezero
5 Mladé mokřady
6 (Pod)vodní svět
7 Chomoutovské jezero
8 Jsi tu, bobře? To je dobře.
9 Ptačí ráj, ptačí zpěv 

 

Galerie