null Na křídlech ptáků

Tip na výlet

Na křídlech ptáků

  • Délka: 8,0 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Letecký pohled na Chomoutovské jezero.

Dříve se v Chomoutovském jezeře těžil štěrk, později se z něj čerpala voda a nyní je rájem ptáků a všech vodních živočichů. Díky revitalizaci starých odkališť vznikly na jeho jižní straně rozsáhlé mokřady s mělkou vodou a rákosinami, ve kterých se daří obojživelníkům, plazům a hnízdícím ptákům. Ptáky na jezeře můžete pozorovat z ptačí pozorovatelny, vybudované blízko parkoviště u silnice na Březce. V pozorovatelně jsou na tabuli vyobrazeni ptáci, kteří se zde vyskytují.
V mokřadu bylo prokázáno hnízdění 73 druhů ptáků, některé z nich jsou zvláště chráněné – bukáček malý, slavík obecný, rákosník velký, moudivláček lužní. Rovněž se zde zastavují ptáci na tahu - husy malé, bukač velký, orlovec říční, ostralka štíhlá, rybák černý a další. 
Velký ostrov uprostřed jezera donedávna každým rokem hostil početnou kolonii racků chechtavých i několik párů jejich vzácnějších příbuzných – racků černohlavých. Jejich pronikavý křik býval slyšet  již zdálky. V posledních letech se však na jaře přilétající racci přesunují k hnízdění na jiná místa a na ostrově probíhají práce s cílem odstranit nálety dřevin a upravit jeho stav do podoby, která by opět racčí kolonii vyhovovala. 
Jezero je oblíbeným rybářským revírem, kromě vytipovaných míst, tzv. zón klidu, je využíváno rybáři. Ti zde běžně loví kapry, okouny, cejny… Výjimkou nejsou ani mimořádné exempláře sumců obecných. V blízkosti již zmíněného parkoviště mají upravený přístup k vodě i vozíčkáři.

Galerie