null Nové hnízdní příležitosti pro krutihlava obecného

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Nové hnízdní příležitosti pro krutihlava obecného

24. 2. 2022

Instalace budek ve starých sadech národní přírodní památky Kosířské lomy byla úspěšně dokončena.

Teď už zbývá jen s napětím čekat, zda se budky krutihlavům zalíbí.

Krutihlav obecný upoutá spíše hlasem než vzhledem. Je příbuzný strakapoudům, ale na rozdíl od nich si dutinu nedokáže sám vytesat. Jde o tažný druh, který zimu tráví ve střední Africe, kam odlétá koncem srpna. K nám se vrací koncem dubna, kdy jeho přítomnost na hnízdišti prozradí hlasité tje tje tje te. Z dutiny nebo budky, která se mu zalíbí, je schopný vyhnat vrabce či sýkorku. Nošením materiálu na stavbu vlastního hnízda se krutihlav nezdržuje a rovnou klade okolo osmi bílých vajec. Mláďata i dospělci krutihlava v případě ohrožení syčí a kroutí hlavou, odtud jeho jméno. Potravu těchto ptáků tvoří zejména hmyz, se zvláštní oblibou požírají mravence a jejich larvy. 

Pokud krutihlava chcete poznat zblízka, vyvěste mu na zahrádce budku. Stačí sýkorník s trochu větším otvorem. Krutihlav totiž rád žije i ve starých zahradách či zahrádkářských koloniích, které nabízejí dostatek hmyzí potravy. 

Za pomoc s instalací budek děkujeme strážcům přírody CHKO Litovelské Pomoraví. Akce by nevznikla bez finanční podpory  Programu péče o krajinu. 


Vladislav Holec, foto krutihlava: Karel Poprach

Krutihlav obecný.
Instalace budek.
Instalace budek.
Instalace budek.