null Putování lučním královstvím

Tip na výlet

Putování lučním královstvím

  • Délka: 0,6 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Kvetoucí kosatce.

Přestože malebná krajina Planých louček působí dojmem anglického parku, svou podobu získala bez plánu zahradního architekta. Základní zdejší křivky „rýsuje“ rameno řeky Moravy Mlýnský potok a jemu za svůj vznik vděčí i zdejší tůně a vlhké terénní sníženiny. Přispěly také lidské ruce, které udržovaly prostor bez dřevin, aby z něho bylo možné získat co nejvíc sena k obživě hospodářských zvířat. Pak někdy ve druhé polovině 20. století dostaly v podmáčených místech a na březích řeky větší šanci dřeviny. Výsledkem je dnešní mozaika tůní, luk a skupin stromů a vrbových křovin.
Louky jsou pravidelně sečené, většina z nich traktorem, ale na hůř dostupných a hodně vlhkých místech ručně. Některé části luk jsou každoročně ze sečení vynechány, díky čemu se mohou byliny vysemenit a různorodý luční hmyz v nich pokračuje ve vývoji. Odměnou je kromě jiného i přítomnost rozmanitých barev motýlů - sytě oranžové ohniváčka černočárného, žluté žluťáska čičorkového, červené, hnědé a bílé babočky admirál. Ne tak nápadný, ale o to zajímavější je modrásek bahenní. Ke svému rozmnožování potřebuje určitou bylinu a určitý druh mravence. Víte které? Odpověď na tuto otázku dostanete na jedné z tabulí naučné stezky “Putování lučním královstvím”, která prochází Planými loučkami.

Autoři fotografií: Vladislav Holec a Jan Vrbický

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Galerie

Zákoutí Planých louček
Zákoutí Planých louček
Zákoutí Planých louček
Zákoutí Planých louček