null Třetí výstava na plotě

AOPK ČR, RP Olomoucko

Třetí výstava na plotě

4. 11. 2022

V letošním příjemném podzimu spojily potřetí své síly spolek VIADUA, AOPK ČR Regionální pracoviště Olomoucko s Botanickou zahradou Univerzity Palackého v Olomouci a s finanční podporou Magistrátu města Olomouce uspořádaly již třetí výstavu na plotě.

Jestliže předchozí dvě výstavy byly věnovány 30. výročí CHKO Litovelské Pomoraví a krasovým klenotům Olomouckého kraje, tak letos pozvalo 10 autorů kolemjdoucí na „Procházku olomouckou přírodou“. Neboť obecně je známo, že na severozápad od Olomouce v Litovelském Pomoraví se rozprostírají nejrozsáhlejší lužní lesy v České republice, které jsou domovem nejbohatších společenstev flóry a fauny v rámci střední Evropy. Ale mnoho rostlin a živočichů, často vzácných a zvláště chráněných, je možné spatřit i přímo ve městě Olomouc. A to nejen v okrajových částech v prostoru Černovírských slatin, Bázlerovy pískovny, Planých louček nebo bývalé cihelny na Tabulovém vrchu. Všechny tyto lokality lidé v minulosti více či méně využívali a následně si je příroda úspěšně začala brát zpět. S řekou Moravou a Mlýnským náhonem proudí do Olomouce život z luhů nad městem. Ale někdy tento dopravní koridor využívají také druhy invazní jako například křídlatky nebo netýkavka žláznatá. Na vodní toky navazuje prstenec rozsáhlých parků, který objímá historické centrum a poskytuje životní prostor mnoha organizmům. S některými z nich se můžete nyní na výstavě seznámit. Stačí jen vstoupit na chodník podél plotu botanické zahrady…

Jiří Šafář, AOPK ČR

Výstava na plotě.
Výstava na plotě.
Výstava na plotě.
Výstava na plotě.