null Zloději v národní přírodní památce

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Zloději v národní přírodní památce

2. 5. 2022

Stalo se neblahým fenoménem, že každý rok si nenechaví zahrádkáři ukradnou několik vzácných druhů rostlin z přírody. Výjimkou nebyl ani letošní rok.

V Národní přírodní památce Za Hrnčířkou zůstalo po návštěvě lakotného skalničkáře pět jamek v místech, kde dříve kvetly vzácné koniklece velkokvěté. Jelikož se jedná o zákonem chráněný druh, dopustil se zloděj přestupku proti Zákonu o ochraně přírody a krajiny a hrozí mu pokuta až sto tisíc korun. Pokud by se jednalo o právnickou či podnikající fyzickou osobu, pak by sankce mohla činit až dva miliony korun.

Nejenom finanční pokuta může nenechavce mrzet. Takto amatérsky vyryté koniklece mu totiž dlouho radost na zahrádce dělat nebudou. Koniklec velkokvětý je druh, který ke svému přežití potřebuje symbiotickou houbu a velmi specifické nároky na stanoviště. Přesazení koniklece do půdy, kde tyto mykorhizní houby nerostou či pokud nejsou na novém stanovišti vhodné podmínky, zapříčiní jejich brzké odumření. Stálo to tedy za to?

Ještě horším vandalstvím bylo vyrytí několika rostlin velmi vzácného křivatce českého skalního poblíž Náměště na Hané.  Jedná se o jednu z nejcennějších rostlin naší flory, která roste v České republice pouze na dvou lokalitách a na tomto konkrétním místě má velmi malou populaci. Jakýkoliv zásah může tedy vést k vyhynutí tohoto druhu na našem území. Alarmující je fakt, že k vyrýpávání cibulí křivatce dochází na lokalitě pravidelně a musí ho tedy provádět se situací obeznámené osoby, které o výskytu této rostliny na lokalitě ví. Bohužel tím přispívají k vymírání tohoto velmi vzácného druhu české i světové flory.

 

Text a foto Lenka Gillová

Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý.
Koniklec velkokvětý.
Křivatec český skalní.