Vysoká druhová pestrost bezobratlých je dána především vysokou produktivitou ekosystému říční nivy. Z hlediska ochrany společenstev a genofondu lze CHKO Litovelské Pomoraví hodnotit jako jednu z nejvýznamnějších lokalit ve střední Evropě pro zachování společenstev periodických tůní.

Vedle řady dalších druhů se zde na mnoha lokalitách dosud vyskytují vzácní korýši, mj. žábronožka sněžní Siphonophanes grubii, listonoh jarní Lepidurus apus, perloočky Alonopsis ambigua a Alona protzi, škeblovka Lynceus brachyurus a další.