Problematice výzkumu řádu brouků (Coleoptera) žijících na území CHKO LP také nebyla dosud věnována náležitá pozornost. Zatím byl na celé řadě lokalit proveden pouze orientační průzkum.

Nejvíce pozornosti bylo zatím věnováno výskytu střevlíkovitých (Carabidae ). V lesních biotopech bylo dosud zjištěno 148 druhů (tj. 32% druhů střevlíkovitých z celé Moravy).